dimecres, 14 de desembre de 2011

Per la defensa dels servidors públics


MANIFEST 14 DESEMBRE 2011 

Tots nosaltres, treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, 

DENUNCIEM 

Que el govern del senyor Mas vol reduir llocs de treball dels serveis 
públics de Catalunya. 
Que el govern del senyor Mas vol reduir la massa salarial en 625 M€, un 
12%, sobre els salaris ja retallats. 
Que el govern del senyor Mas vol aquestes retallades es facin als 
treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, i també al 
conjunt de les Administracions Públiques i al conjunt dels serveis públics. 


Nosaltres, que treballem a les administracions i als serveis públics, 

VOLEM DIR A L’OPINIÓ PÚBLICA 

Que el govern del senyor Mas menteix quan diu que la retallada és 
inevitable. Amb la supressió de l’impost de successions ha deixat 
d’ingressar 500M€ que fins fa dos anys pagaven els rics hereus.  
Que el govern del senyor Mas és injust, perquè, per equilibrar els 
comptes, ara pren 625M€ a les persones que treballen.  
Que el govern del senyor Mas és ineficient quan diu que les retallades 
ens trauran de la crisi. A quin país han creat riquesa les mesures 
d’austeritat? Quines accions està fent el govern per crear indústria, per 
crear coneixement, per crear activitat econòmica? 

Els sindicats CCOO, IAC i UGT, com a representació legal dels empleats i les 
empleades de la Generalitat,  

DEFENSEM 

Cada lloc de treball. A Catalunya no sobren llocs de treball als serveis 
públics sinó que en falten. 
El manteniment íntegre de la massa salarial, dels salaris i dels drets 
laborals. 
Serveis públics moderns i professionals. El reconeixement que la 
salut, l’educació, la seguretat, els serveis a la dependència, a la 
mobilitat, al medi, a la justícia... són la riquesa dels que no som rics i 
la garantia dels drets dels ciutadans. 
La riquesa del país, la riquesa que s’està regalant “als mercats”, 
L’obligació del govern és fer política econòmica per promoure el 
treball i la riquesa, no promoure l’atur i la pobresa. CCOO     UGT      IAC