dissabte, 15 d’octubre de 2011

causa o conseqüència

La vida et porta a anar decidint coses a mesura que vius. Tot allò que decidim té unes conseqüències, algunes buscades i d'altres no però hem de ser conscients que totes les accions que duem a terme afecten a d'altres o a nosaltres mateixos.
En certs moments no ens adonem d'aquest fet i patim les conseqüències sense saber com ni perquè: perquè allò que havia de ser bo per nosaltres esdevé un malson, perquè allò que hem escrit o dit ha estat malentés i ha comportat que algú s'enfadi amb nosaltres. Hem de ser responsables dels propis actes però això no vol dir que renunciem a fer, que deixem d'actuar per evitar un desenllaç no desitjat. En la mesura del possible ens hem d'avançar als nostres actes però molts cops ens hem de deixar anar encara que no arribem a mesurar els efectes del que fem perquè, com diuen, "no s'equivoca aquell qui no fa", si fas sempre tens la possibilitat d'equivocar-te i a partir d'aquí hem de comptar amb la comprensió dels altres...