dijous, 22 de març de 2012

ètica i valors de servei públic

Fa uns mesos es van presentar els resultats d'un estudi realitzat l'any 2009 sobre ètica i valors de servei públic. Es basa en una enquesta a treballadors de la Generalitat (una mostra de 3000 persones entre alts càrrecs, funcionaris i personal laboral) en la que havien de respondre preguntes relacionades amb l'ètica, els valors i el clima laboral a l'Administració.

L'informe té una base teòrica molt interessant, es basa en conceptes clau que haurien de formar part del nostre vocabulari quan mantenim una conversa al voltant de l'administració pública. Conceptes com les polítiques d'integritat (instruments i normes de què es val un govern per prevenir la corrupció i promoure un servei públic), l'ètica pública o el bon govern.

Un altre element que analitza l'enquesta és el clima ètic, un bon element per mesurar el nivell de corrupció existent en una organització. El clima ètic està relacionat amb les actituds de servei públic que tenen els empleats i empleades del sector públic, les actituds i creences sobre el treball, la deontologia i els valors organitzatius predominants entre ells.

És significatiu l'alt percentatge de no resposta: un 58% del personal d'administració i tècnic i un 69% dels alts càrrecs.

Aquests tipus d'estudis haurien d'ajudar a millorar la integritat personal i professional dels qui treballen al servei dels ciutadans i de l'organització per la que treballen (en aquest cas la Generalitat), solament integrant els conceptes d'ètica pública i introduint els valors de servei públic en les polítiques públiques aconseguirem que els dubtes sobre la corrupció dins les administracions públiques s'esvaeixin.