divendres, 19 d’octubre de 2007

Nova llei de serveis socials

Ahir 18 d'octubre es va publicar al DOGC la nova Llei de Serveis Socials aprovada pel Parlament de Catalunya, transcorreguts 22 anys de l'aprovació de l'anterior crec que és un pas endavant per l'actualització de l'oferta de recursos i serveis relacionats amb la política social que el Govern de la Generalitat i els ajuntaments catalans han d'oferir als ciutadans. Mancarà l'aprovació d'un Decret que aprovi el Reglament per desplegar la llei, on es defineixi clarament el mapa de recursos socials, però ja és una victòria que després de 4 anys, temps dedicat a l'elaboració de la llei per part de la Conselleria de Benestar i Família (ara Acció Social i Ciutadania) conjuntament amb les entitats i Col.legis Professionals que treballen en aquest àmbit, aquesta llei pugui veure la llum.

En un debat-col.loqui amb la Consellera d'Acció Social, Carme Capdevila vaig tenir l'ocasió d'interpel.lar-la al voltant de la dependència de certs col.lectius amb els serveis i recursos socials, ella comentava que aquesta llei pretenia superar el paternalisme que fins ara suposava la relació entre els usuaris dels serveis socials i els professionals d'aquests; jo segueixo pensant que mentre el ciutadà que demana orientació per afrontar una situació de conflicte personal que està vivint en un moment donat no pugui participar en la resolució d'aquest conflicte, no se superarà el paternalisme.

Aquesta llei promou el reconeixement del dret a l'accés als serveis socials com un dret subjectiu de caràcter universal, orientat a la igualtat d'oportunitats i al progrés social, esperem que això sigui cert i tothom qui en un moment donat no sàpiga com respondre davant una situació de dificultat tingui la informació adient per adreçar-se als recursos socials que l'administració ha de posar al seu abast.