dimarts, 15 de juliol de 2008

responsabilitat

En dies com avui te n'adones de la responsabilitat que comporten les feines que estan adreçades a l'atenció de persones, ja sigui en l'àmbit social, sanitari o escolar...

En el meu cas, la intervenció amb persones en situacions de dificultat social o personal, quan un tràmit, una informació, una orientació no es dóna de manera adequada pot comportar que es malmetin els drets d'algú, que perdi la possibilitat de rebre un ajut o el rebi més tard del que seria raonable. 
Aquesta situació es pot donar per un error en la tra
mitació, per no donar la informació adient o per fer-ho en un llenguatge que a l'interessat li sona a xinés... Hem de ser molt acurats a l'hora de respondre a les necessitats de la gent, ser conscients dels seus drets i, sobretot, no decidir mai per ells què és el que han de fer amb la seva vida. Hem d'informar, oferir totes les possibilitats, assegurar-nos que el ciutadà rep adequadament la informació, i deixar que es pensi com resoldre la seva situació.

Per treballar a qualsevol recurs relacionat amb els serveis
 socials, sobretot els que estan a peu de carrer i que reben el primer contacte amb el ciutadà, s'ha de ser una persona resolutiva i tenir un cap molt ben "amoblat" i amb la informació en di
ferents calaixos per ser capaços d'oferir la resposta més adequada i encertada a la demanda que et fa aquell qui ve amb una situació una mica complicada.
Avui un usuari em deia que es notava que feiem la nostra tasca amb vocació, per la paciència i capacitat d'apaivagar els ànims de la gent que tenim tant les meves companyes com jo a l'hora d'atendre les necessitats dels altres i l'habilitat per oferir la millor resposta. Evidentment ens ha afalagat i, en el meu cas, m'ha omplert d'orgull pel que té de reconeixement a la feina que faig i tot el bagatge que porto al darrera...