dimarts, 1 de maig de 2007

Man Ray

La Sala d'Exposicions de la Caixa de Tarragona, a aquesta mateixa ciutat, organitza fns el 13 de maig una exposició al voltant d'aquest artista, dibuixant, pintor, escultor, però sobretot conegut pel seu interés per la fotografia. Va ser un dels precursors de la modernitat a la primera meitat del segle XX. Membre dels moviments surrealista i dadaista, amic de Duchamp o Picasso, contemporani de Dalí i Buñuel. Sempre ha despertat en mi gran interés per la manera com va entendre la fotografia, més enllà d'un mitjà de reproducció de situacions, de document, convertint-lo en un objecte de culte, en art.


És curiós com el paper de qui observa una fotografia es pot transformar des del paper de mer observador d'una situació en la que d'altres participen a ser el protagonista, quan és ell qui ha de donar el punt de vista a la fotografia, qui ha de dotar-la de sentit, aquest seria el cas de les obres de Ray.

A banda de ser considerat el pioner de la fotografia moderna també és un dels primers cineastes, va rodar alguns curts experimentals (que es poden veure en l'exposició).

Espero tenir ocasió de poder visitar d'altres exposicions d'aquest artista, aquesta se m'ha fet curta per tractar-se d'obres d'una col.lecció particular.