dijous, 11 de desembre de 2008

Fermesa en les idees

Fa 10 dies que he iniciat la meva tasca com a delegada sindical i estic aprenent molt sobre el funcionament de la FSAP-Generalitat (Federació de Serveis de les Administracions Públiques), sobre els òrgans de participació dels treballadors a la Generalitat i, en especial, al Departament de Governació i sobre les funcions d'un delegat sindical.

Malgrat tot em falta molt pe
r aprendre, avui dos bons amics m'han fet veure que la inflexibilitat amb la que a vegades defenso algunes idees, tot i que siguin encertades i vàlides, dificultarà la 
meva tasca com a delegada. Certament, la capacitat de negociar no és una de les meves virtuts i aquesta ha estat una de les raons que em van portar a acceptar la proposta de ser delegada sindical: aprendre a tenir més mà esquerra, més cintura, en definitiva a no alterar-me amb algunes situacions il.legals i injustes, en definitiva, a relativitzar les coses una mica i tenir present sempre la premisa de: FERMESA EN LES IDEES I ELS CONTINGUTS però NO BELIGERÀNCIA en les FORMES...

Espero aprendre de la gent que fa temps que fan tasques d'acció sindical i que tenen un gran criteri a l'hora de negociar... gràcies Andrés i Josep M.!!