dimarts, 15 d’abril de 2008

Polítics sense bagatge

Avui parlant amb una amiga que treballa al Departament d'Acció Social i Ciutadania, ens hem adonat del poc bagatge dels polítics que ens governen, la poca capacitat de lideratge que tenen. 

Dins aquest Departament i degut a que l'ICASS, organisme que suposa el 80% del pressupost i és la base de la tasca de la conselleria, està dirigit per una persona imposada per José Montilla i, per tant, de l'òrbita socialista i la consellera és membre d'ERC, hi ha una paral.lització pel que fa a la resolució d'expedients relacionats amb la Llei de Dependència, no se sap si sortiran les ajudes per disminuïts (PUA), sembla que no s'obriran els programes de vellesa, ... i l'ICASS porta un any per definir la figura de l'assistent personal, un dels recursos més importants per les persones a qui se'ls reconeix un barem III de dependència.

Amb quin objectiu assumeixen la cadira els nostres polítics, per escalfar-la? en el cas dels dos càrrecs dels que parlo al paràgraf anterior, la directora general de l'ICASS i la Consellera d'Acció Social i Ciutadania, sembla que l'aprovació de la nova Llei de Serveis Socials (caracteritzada per garantir el dret a l'accés als serveis socials com un dret subjectiu, superant l'assistencialisme d'etapes anteriors) no les ha fet posar-se mans a l'obra i procurar un canvi en el sistema d'intervenció social: segueix ampliant-se dia a dia el volum de persones que cobren una pensió no contributiva o una Pirmi (si això no és paternalisme...), segueix creixent la llista d'espera per una plaça de residència per gent gran finançada amb fons públics, els recursos per malalts mentals o disminuïts brillen per la seva absència, els Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAEs) per infants tutelats per la Generalitat estan desbordats, ... i no parlem de la manca d'inspeccions dels serveis i establiments col.laboradors o finançats amb fons públics, molts d'ells susceptibles de ser tancats. 

En fi, el tant desitjat per alguns govern d'esquerres, on està? què defensa? cap on van els recursos econòmics que s'haurien d'adreçar a la implementació de les darreres lleis socials: llei de prestacions econòmiques de caràcter social, llei de serveis socials, llei de dependència, ... 

O es posen les pil.les o Convergència anirà guanyant terreny, de fet un dels diputats que més preguntes parlamentàries està fent al voltant d'aquests temes és en Josep Lluís Cleries, ex-director general d'Acció Cívica, i demostra tenir molta informació...