dissabte, 28 de juny de 2008

Retorn al segle XIX

Des fa més de 20 anys formem part de l'Olimp dels Deus, almenys això és el que ens han fet creure els nostres polítics, em refereixo a pertanyer a la Unió Europea. Semblava que aquest fet ens feia ser moderns, civilitzats, enfront els països que fins fa uns mesos no en formaven part, l'anomenada "Europa de l'Est", ara com que som tolerants i volem fer una macro-regió econòmicament forta enfront els Estats Units hem deixat que aquests altres països s'integrin a la Unió.

Però aquest toc de modernitat i civilització sembla que l'anem perdent darrerament. Per una banda, els ministres de treball de la UE acorden l'ampliació de la jornada laboral a 65 hores setmanals, Espanya s'ha abstingut tot i que podia haver votat en contra, recordant temps passats. Amb aquesta mesura es passaria a deixar de contractar dues persones fent aquest còmput d'hores.
Per una altra banda, el projecte de Directiva europea sobre la detenció i expulsió de les persones estrangeres en el territori de la Unió. Aquesta contempla com a primera mesura el tancament per un període de 6 a 18 mesos a aquells estranger que es trobin en situació irregular; preveu també una prohibició d'entrada al territori europeu per un període de 5 anys per aquells qui hagin estat expulsats; i per acabar-ho d'adobar, els menors no tindran un tractament diferenciat, estiguin o no acompanyats, se'ls internarà als Centres d'Internament per Estrangers (CIE) i expulsats com els adults, fet que suposa no respectar el principi de l'interés superior de l'infant.

Per tot això, demanaria una mica de sensatesa als polítics que representen els nostres interessos als organismes europeus i, sobretot, que no retornin al segle XIX...